VÅR UPPLEVELSE

Trots att alla strävar mot samma mål, finns det många vägar dit. För vissa går det lätt, för andra tar det tid och för en del blir det inte riktigt som man tänkt sig.
Här finner du berättelser från några personer som en gång varit i samma sits som du.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00