INFÖR FÖRSTA BESÖKET

Om vi fick önska skulle alla som vill bli med barn, bli det i en något mer avslappnad miljö. Men så ser ju tyvärr inte verkligheten ut och då kan det vara en tröst att tänka på att vi kommit oerhört långt när det gäller behandling av ofrivillig barnlöshet.

Man räknar med att ungefär 10 - 15 % av alla par som vill ha barn kan behöva få hjälp i olika utsträckning. Det är inte så enkelt att avgöra var gränsen går mellan att ha lätt eller svårt för att bli med barn, därför brukar man istället säga att de som haft oskyddat sex i minst ett år, men inte blivit gravida, kallas ofrivilligt barnlösa. Mindre än 1 % avstår frivilligt från att bli gravida.

En lika vanlig som sårande fråga man kan få från omgivningen eller från varandra är; vems är felet? Det är faktiskt inte någons fel alls, däremot finns det olika orsaker till varför det inte går sådär snabbt och enkelt som det verkar göra för många andra. I en del fall ligger orsaken hos mannen, i andra hos kvinnan och ibland hittar man ingen orsak alls.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00