FRÅGOR OCH SVAR

Pil När anses en kvinna vara för gammal för att överhuvudtaget prova assisterad befruktning?
Alla kliniker har olika praxis. Beroende på vilken klinik du vänder dig till varierar åldersgränsen. Men man brukar anse att möjligheten att bli gravid är för liten för att det ska vara lönt att påbörja en behandling från att kvinnan är 43 år gammal.

Pil Kan en man bli för gammal för att få barn?
Precis som hos kvinnor så minskar fertiliteten med åldern, men mindre drastiskt och vid högre ålder (kring 60).

Pil Hur många behandlingarna brukar ett par genomgå?
Hur många behandlingar som behövs är väldigt individuellt och beror på många olika faktorer. Prata med din läkare, han/hon kan ge ett mer nyanserat svar anpassat efter just era förutsättningar.

Pil Hur ska jag klara att ta sprutorna själv?
De flesta klarar detta utan problem. Vårdpersonalen visar hur sprutorna ska tas och du får "träna" under vägledning av dem. Vill ni kan de även visa mannen så att han kan hjälpa till.

Pil Gör det ont när äggen tas ut?
Många upplever ägguttagningen som långt mindre jobbigt än vad de först trott. Du får både avslappnande och smärtstillande medel samt lokalbedövning. Trots detta kan det vara skönt att ha med sig sin partner som stöd.

Pil Vad bör jag tänka på när jag fått tillbaka det befruktade ägget?
Undvik bad och samlag den första tiden, annars kan du leva precis som vanligt.

Pil Kan jag själv göra något för att öka chanserna att bli gravid när jag genomgår IVF?
Det bästa är att försöka leva som vanligt, men det är bra att undvika fr.a. alkohol och tobak. Stor konsumtion av kaffe kan också ha en negativ inverkan på chansen att bli gravid.

Pil Är det vanligare med missfall vid IVF-behandling än vid naturliga graviditeter?
Nej, missfall är ungefär lika vanligt oavsett hur graviditeten uppnåtts. Missfallsrisken ökar tyvärr med åldern.

Pil
Finns det andra sätt att underlätta för kroppen att bli gravid?
Undervikt, men fr.a. övervikt har stor inverkan på chansen att bli gravid, såväl spontant som vid provrörsbefruktning. Tala gärna med din klinik eller dietist om du vet att du är överviktig. Akupunktur används på flera kliniker, både som smärtlindring och för att öka genomblödningen i livmoder och äggstockar, vilket kan främja fertiliteten. För zonterapi, healing eller hälsokostpreparat finns det inga vetenskapliga belägg att de har någon fertilitetshöjande effekt.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00