Sorgen

SORGEN

är ständigt närvarande men befinner sig oftast i bakgrunden. I perioder tar hon över helt.
Jag har accepterat henne i mitt liv, hon är inte alltigenom dålig utan behöver också få utrymme ibland.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00