Somliga och vissa

SOMLIGA OCH VISSA

Vissa tycker en sak medan Somliga tycker en annan. Båda har många idéer och tips som de mer än gärna delar med sig av. De kan ofta vara taktlösa och rent av förnärmande utan att mena något illa.
Man gör bäst i att filtrera rejält när det refereras till dessa, det finns sällan några konkreta bevis på deras sanningar och hopkok.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00