IVF/provrörsbefruktning

IVF = in vitro fertilisering = befruktning i glas

I juli 1978 föddes världens första men långt ifrån sista barn efter provrörsbefruktning. Idag, drygt 30 år senare, räknar man med att det finns mer än 4 miljoner barn (2012) i världen som kommit till via provrörsbefruktning.

Stimulering av äggstockarna
En provrörsbefruktning sker i olika steg, hur många beror på om ni ska genomgå en kort eller lång behandling. Följande steg berör dock de flesta par.

För att flera äggblåsor (folliklar) ska utvecklas och äggen kunna plockas ut, stimuleras kvinnans äggstockar. Detta sker med hjälp av ett follikelstimulerande hormon som injiceras dagligen i cirka 10 dagar. Äggblåsornas utveckling kontrolleras med jämna mellanrum. Strax innan det är dags att ta ut äggen tar kvinnan en injektion för att äggen slutgiltigt ska mogna.

Ägguttagning (punktion)
När äggen uppnått mognad är det dags för ägguttagning och befruktning. Vid ägguttagningen, som sker med hjälp av ultraljud, för man in en tunn nål genom slidväggen och sedan in i varje enskild äggblåsa från vilken man suger ut innehållet. Oftast brukar ingreppet ta cirka en halvtimme.

Efter ägguttagning befruktas äggen antingen genom att man tillsätter en mängd spermier eller genom att man för in en enda spermie i varje enskilt ägg. Den sistnämnda metoden kallas ICSI (mikroinjektion).

Återförande av befruktat ägg (embryotransfer)

Efter 2 – 5 dagar är det förhoppningsvis dags för återföreningen. Då placeras ett, i vissa fall två, befruktade och delade ägg (embryon) i livmodern. När det gäller embryona är urvalsprocessen oerhört noggrann och man återför bara sådana som svarar mot högt ställda kvalitetskrav. Detta för att maximera era chanser att bli gravida.

Återförandet görs med hjälp av en tunn, mjuk kateter som förs in i livmodern via livmoderhalsen. Detta brukar oftast inte medföra några obehag och tar bara några minuter. Om det finns flera embryon av god kvalitet kan dessa frysas ner för nya eventuella behandlingar, eller - om man blir gravid denna gången - till något ännu roligare; ett syskon till det lilla embryo som just satts in.

Under de följande nervösa dagarna fram tills det är dags för ett graviditetstest, behandlas kvinnan med hormonet progesteron. Detta för att skapa en så gynnsam miljö som möjligt i livmodern och öka möjligheten för embryot att fästa i livmoderslemhinnan.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00