ICSI/mikroinjektion

ICSI = Intracytoplasmatisk spermieinjektion

Vid en vanlig befruktning kan många spermier ta sig fram till ägget och påbörja sitt genombrytningsförsök. Men trots att det bara är en spermie som tillåts komma in i ägget så beror nästan hela framgången på de andra spermierna. Vid ägglossningen är ägget omgärdat av ett så kallat cellmoln, som först blir genomsläppligt om det utsätts för ett speciellt enzym som finns på spermierna. Även äggskalet måste bearbetas av spermiernas enzym innan det kan bli genomsläppligt. Om en man inte har tillräckligt många spermier eller om kvaliteten på dem inte är tillräckligt hög, kan spermierna inte heller ta sig igenom molnet. Men då finns det andra möjligheter, nämligen ICSI.

Provrörsbefruktning med mikroinjektion innebär ingen skillnad för kvinnan jämfört med vanlig IVF. Mannens spermaprov tvättas och koncentreras ner till allt mellan några hundratal och ett tiotal fungerande spermier. Efter att ägget bearbetats med ett enzym för att få bort det skyddande cellmolnet, kan man i mikroskopet med hjälp av en extremt tunn glaspipett suga upp och föra in en enda spermie i varje ägg. Efter ett par dagar är det sen förhoppningsvis dags för återförande av ett befruktat ägg, vilket sker på samma sätt som vid vanlig IVF.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00