DONATION AV ÄGG ELLER SPERMIER

I de fall det inte finns spermier eller ägg, eller om de som finns av olika anledningar inte går att använda, kan befruktning ske med hjälp av en donator. Behandling med donerade ägg får idag bara utföras vid universitetskliniker och vilka kriterier för behandling som finns varierar från ett landsting till ett annat. Det går inte i dagsläget att få samtidig ägg- och spermiedonation i Sverige.

Att stå inför valet att bli gravida med hjälp av en donator är för många ett stort beslut som kräver att man som par verkligen är helt överens. Det är också en av anledningarna till att ni först måste genomgå en medicinsk och social bedömning, då man anser att barnet har rätt att kunna ta reda på sitt ursprung.

Ni som par är anonyma för donatorn och vice versa. Dock har barnet i myndig ålder möjlighet att få ut uppgifter om donatorn.

Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00