ÄGGLOSSNINGSSTIMULERING

Ägglossningsstimulering innebär att man via hormoner hjälper eller styr äggstockarna till att mogna ut ägg. Detta antingen för att öka chanserna till graviditet på naturlig väg, via en insemination eller som en del i IVF-behandling. Ägglossningsstimulering kan ske antingen med tabletter eller injektioner, vad som blir aktuellt för er avgör er läkare men gemensamt för samtliga metoder är dock att de under en viss period innebär daglig behandling med hormoner.

Själva behandlingen görs hemma, men med regelbundna besök på kliniken där man via ultraljud följer utvecklingen i äggstockarna. Målet är nämligen att maximera chanserna till en graviditet, utan att riskera att för många ägg lossnar samtidigt och eventuellt resulterar i tvilling- eller trillinggraviditeter.
Ferring Läkemedel AB, Tel: 040-691 69 00